Profesjonell kunnskap

 • Sammenlignet med tradisjonelle teknologier er fordelene med fiberlasere i strålekvalitet, dybdefokus og dynamisk parameterjusteringsytelse blitt fullt anerkjent. Sammen med fordelene med elektro-optisk konverteringseffektivitet, prosessallsidighet, pålitelighet og kostnad, har bruksnivået for fiberlasere i produksjon av medisinsk utstyr (spesielt ved finskjæring og mikrosveising) blitt kontinuerlig forbedret.

  2022-02-22

 • Et gigantisk sprang finner sted innen mobilitet. Dette gjelder enten det er i bilsektoren, hvor løsninger for autonom kjøring utvikles, eller i industrielle applikasjoner som bruker robotikk og automatiserte veiledede kjøretøyer. De ulike komponentene i hele systemet skal samarbeide med hverandre og utfylle hverandre. Hovedmålet er å lage en sømløs 3D-visning rundt kjøretøyet, bruke dette bildet til å beregne objektavstander og sette i gang neste bevegelse av kjøretøyet ved hjelp av spesielle algoritmer.

  2022-02-18

 • Den tradisjonelle laseren bruker den termiske akkumuleringen av laserenergi til å smelte og til og med fordampe materialet i det aktive området. I prosessen vil det genereres et stort antall sjetonger, mikrosprekker og andre prosesseringsfeil, og jo lenger laseren varer, desto større blir skaden på materialet. Den ultrakorte pulslaseren har en ultrakort interaksjonstid med materialet, og enkeltpulsenergien er supersterk nok til å ionisere ethvert materiale, realisere ikke-smelte-kaldbehandling og oppnå den ultrafine, lav- skadebehandlingsfordeler usammenlignbare med langpulslaser. Samtidig, for valg av materialer, har ultraraske lasere bredere anvendelighet, som kan brukes på metaller, TBC-belegg, komposittmaterialer, etc.

  2022-02-09

 • Sammenlignet med tradisjonell oksyacetylen, plasma og andre skjæreprosesser, har laserskjæring fordelene med rask skjærehastighet, smal spalte, liten varmepåvirket sone, god vertikalitet av spaltekant, glatt skjærekant og mange typer materialer som kan kuttes med laser . Laserskjæringsteknologi har blitt mye brukt innen biler, maskiner, elektrisitet, maskinvare og elektriske apparater.

  2022-01-20

 • Siden oppfinnelsen av verdens første halvlederlaser i 1962, har halvlederlaseren gjennomgått enorme endringer, noe som i stor grad fremmet utviklingen av annen vitenskap og teknologi, og regnes for å være en av de største menneskelige oppfinnelsene i det tjuende århundre. I løpet av de siste ti årene har halvlederlasere utviklet seg raskere og blitt den raskest voksende laserteknologien i verden. Bruksområdet for halvlederlasere dekker hele feltet av optoelektronikk og har blitt kjerneteknologien i dagens optoelektronikkvitenskap. På grunn av fordelene med liten størrelse, enkel struktur, lav inngangsenergi, lang levetid, enkel modulering og lav pris, er halvlederlasere mye brukt innen optoelektronikk og har blitt høyt verdsatt av land over hele verden.

  2022-01-13

 • Fiberlaser refererer til en laser som bruker sjeldne jord-dopet glassfiber som forsterkningsmedium. Fiberlasere kan utvikles på basis av fiberforsterkere. Høy effekttetthet dannes lett i fiberen under påvirkning av pumpelys, noe som resulterer i laser. Laserenerginivået til arbeidsstoffet er "populasjonsinversjon", og når en positiv tilbakekoblingssløyfe (for å danne et resonanshulrom) legges til på riktig måte, laseroscillasjonsutgangen kan dannes.

  2021-12-22